O nas

KIM JESTEŚMY?


IMG_3005

Projekt ewangelizacyjny „Młodzi – Młodym” został powołany przez Krajowy Zespół Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym i ma realizować dzieła ewangelizacji młodzieży oraz wprowadzać młodych w doświadczenie Chrztu w Duchu Świętym.


Obecnie w projekt ewangelizacyjny „Młodzi-Młodym” zaangażowani są:

 

Ksiądz Andrzej Drapała– oddelegowany z Rady Krajowego Zespołu Koordynatorów do opieki nad dziełem Młodzi-Młodym


IMG_2251aaa

Ksiądz Andrzej Grefkowicz– jako opiekun duchowy oraz merytoryczny.


Artur Skowron– Żonaty. Doktorant Papieskiego Wydziału Teologicznego.   Założyciel wrocławskiej charyzmatycznej Wspólnoty Galilea. Pomysłodawca Szkoły Duchowości Charyzmatycznej organizowanej przez PWT we Wrocławiu i Koordynację Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Wrocławskie. Prowadzący audycję radiową poruszająca tematykę charyzmatyczną w Radio Rodzina.

W ostatnich latach skupiony na pracy z młodzieżą w ramach projektu Kompania Jonatana (FB). Organizator wielu wydarzeń, konferencji, rekolekcji skierowany do młodych.

 

Oraz:

  • Zespół Ewangelizatorów z archidiecezji warszawskiej, w którym jest około 25 osób zaangażowanych w misję ewangelizacji młodych w Polsce. Odpowiedzialną za Zespół warszawski od listopada 2017 roku jest Ewa Dobrowolska.
  • Zespół Ewangelizatorów z diecezji ełckiej, w którym od października 2015 roku rozpoczęła formację grupa około 40 osób, pragnących nieść Dobrą Nowinę młodym. Odpowiedzialnym za zespół ełcki od czerwca 2016 roku jest Hubert Sawicki.
  • Zespół Młodzi-Młodym z diecezji kieleckiej, w którym od września 2017 roku rozpoczęła formację grupa około 15 osób. Osobami odpowiedzialnymi za zespół kielecki w latach 2017/2018 jest ksiądz Andrzej Dulnik i Wiktor Pierzak.

W poprzednich latach byli z nami:

Agnieszka Kilińska– ukończyła terapię pedagogiczną oraz pedagogikę opiekuńczą i socjalną na pedagogice specjalnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Do tej pory pracowała jako pedagog w szkole podstawowej. Jest członkiem wspólnoty Siloe w Żyrardowie. Przez kilka lat była częścią Zespołu Formacji Młodych przy Centrum Formacji „Wieczernik” oraz zespołu muzycznego ewangelizacyjnego Dabar. Ma wieloletnie doświadczenie prowadzenia Kursów Filip dla kandydatów do Bierzmowania. Uczestniczy w ewangelizacjach ulicznych na warszawskiej starówce, gdzie animuje zespół muzyczny. Od kilku lat jest w ekipie Kursu Pierwsze Słowo przygotowującego ewangelizatorów do głoszenia Dobrej Nowiny.

Sławomir Durniat– mechanik samochodowy, elektryk, niedoszły teolog, wspaniały gitarzysta, miłośnik nowinek technicznych. Przez wiele lat był związany z ośrodkiem wychowawczym dla chłopców prowadzonym przez księży orionistów w Warszawie. Mąż i tata. Przez rok związany z Zespołem Formacji Młodych.

Beata Misztal– ukończyła teologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Doradztwo Psychologiczne w Stowarzyszeniu Psychologów  Chrześcijańskich w Warszawie.  Jest członkiem wspólnoty Maria Magdalena w Warszawie, była zaangażowana w Zespole Formacji Młodych oraz w Radę Koordynatorów Archidiecezji Warszawskiej, gdzie była animatorką młodych liderów. Studiuje psychologię.

Magdalena Szymczyk– absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz studium pedagogicznego. Pracuje jako konserwator zabytków. Obecnie jest członkiem wspólnoty Kyrios z Warszawy. Była liderem młodzieżowej grupy Oblubienica z Warszawy. Była osobą odpowiedzialną za Zespół Formacji Młodych przy Centrum Formacji „Wieczernik” w Magdalence.

NASZA MISJA

Wszystko zaczęło się w 2009 roku, kiedy Krajowy Zespół Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym rozeznawał tematykę XV Czuwania Odnowy na Jasnej Górze. Wówczas to wybrzmiewały słowa: „Miłość Chrystusa przynagla nas do troski o młodych!” Minęło parę lat, w sercach członków Krajowego Zespołu Koordynatorów i kilku młodych ludzi rosło pragnienie wypłynięcia na głębię i pójścia na całość dla ewangelizacji młodych ludzi w Polsce.
I tak oto w lutym 2012 roku trzy niewiasty dostały propozycję pracy w tej misji, na rzecz młodzieży w Polsce. Dzieło to podjęłyśmy z wielkim entuzjazmem i zapałem!

Na czym polega nasza misja?
Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta: z ramienia Odnowy w Duchu Świętym głoszenie Dobrej Nowiny młodym ludziom w każdym zakątku Polski oraz formowanie młodych animatorów, liderów, uczniów, ewangelizatorów dla Odnowy w Duchu Świętym!

Komentowanie jest wyłączone.